„Radical”, „progresiv”, „netradițional”, „cult”, „cu stil” – acestea sunt doar câteva dintre epitetele primite de un teatru rusesc unic, care a ieșit invariabil în evidență încă din ziua înființării sale. Teatrul blackSKYwhite a fost fondat în 1988 și a avut ca primă premieră, spectacolul „Tatyanin Den”, ce a avut loc în primăvara anului 1989. Spectacolele Teatrului blackSKYwhite sunt mereu priveliști magice: grafică pe calculator ale mișcărilor corpurilor actorilor, muzică de la electronică la cabaret, dar și în stil tradițional, alături de lumini uluitoare – toate acestea creează un efect de ireal, o lume a unei mari iluzii dar, în același timp, o lume care este foarte adevărată și aproape de noi.

«»

„Radical”, „progressive”, „nontraditional”, „cult”, „stylish” – these are just some of the epithets received by a unique Russian theatre which has invariably stood out since the day of its inception. Theatre blackSKYwhite came into being in 1988 and their first premiere „Tatyanin Den'” took place in the spring of 1989. Theatre blackSKYwhite’s performances are always magical sights: computer graphics of the actor’s bodily movements, music reaching from electronics to cabaret and ethnic style as well as stunning lighting create an effect of something unreal – a world of great illusion, yet, at the same time, a world that is very close and true.


M DE LA MAGRITTE

Orice pictură a lui Magritte este o mărturie a unui martor ocular care a deschis o șansă de a privi în siguranță într-un multivers, un univers alternativ sau mai degrabă un conglomerat de universuri alternative, este rezultatul posibilității de a combina liber bucăți din puzzle-ul lumii este format din…

Nu există granițe între spațiile Multiversului, ci doar timpul, timpul care este propriu pentru fiecare versiune a lumii, timpul care nu permite interacțiunii spațiilor între ele. Nu este nici măcar o piesă – sunt doar umbrele născute de o sursă neliniștită și slabă a luminii, umbrele care străbat de-a lungul COMUTATORULUI MULTIVERSULUI fără a lăsa urme.

«»

M MEANS MAGRITTE

Any Magritte painting is a testimony of an eyewitness, who has opened an opportunity to safely look into the multiverse, an alternative universe, or rather a conglomerate of alternative universes, it is the result of the possibility to freely combine pieces of the puzzle the world consists of. … There are no borders between the spaces of the Multiverse, but time only, the time, which is the own for each version of the world, the time, which does not allow the spaces to interact to each other. It is not even a play – it is just the shadows born by a restless and weak source of the light, the shadows, which are skimming along the SWITCH OF THE MULTIVERSE without leaving traces.