Abordarea teatrului Gabyun 1999 asupra dramaturgiei nu este fixă și constantă, se schimbă. În primul rând piesa ar trebui să comunice cu audiența în noi moduri, în funcție de mediul în care se desfășoară.  Acest teatru urmărește să joace dramaturgia ca o artă vie.

În al doilea rând, se axează pe schimbarea sistemului teatral. Piesele sale au ca țel, revoluția. De asemenea, respinge drama comercială de zi cu zi și pe cea plină de vanitate intelectuală.

În al treilea rând, purifică publicul, arta fiind o chemare constantă a oricui. Acest lucru este realizat printr-o acțiune  purificatoare reciprocă în care protestul este proiectat audienței și reflectat înapoi creatorilor.

«»

Gabyun 1999 Theatre approach to drama  is not fixed and constant, it changes. Firstly, the play should deal with the audience in a new way, depending on the environment in which it takes place. It aims to play drama as a living art.

Secondly , it focuses on  causing  a new change in the theater system. Its plays dream of revolution. It also rejects the usual commercial drama and the one filled with intellectual vanity.

Thirdly,  it purifies the audience. As art, acting is a process of constant appeal to everyone. This is accomplished through a bidirectional purifying action in which their protest is projected to the audience and reflected back to them.