Site Overlay

Laterna Magika

Laterna magika și-a început istoria în anul 1958. Prima perioadă, creată de regizorul Alfréd Radok și scenografist Josef Svoboda, a început la expoziția mondială EXPO 58 din Bruxelles, Belgia. Programul prezentat în pavilionul cehoslovac a fost numit „Laterna magika” și, ulterior, și-a dat numele teatrului din Praga, reconstruit la 1959 după succesul mondial la EXPO.

A doua perioadă a fost prezentată la EXPO 67 din Montreal, Canada, precum și la EXPO 70 din Osaka, Japonia, iar cu aceste spectacole teatrul a călătorit în lume.

La mijlocul anilor șaptezeci, Laterna magika a devenit  partea Teatrului Național din Praga, sun conducerea regizorului artistic Josef Svoboda, care a fost inițiatorul acestui mediu special, care nu folosește cuvintele ci doar combinația de proiecție de film și mass-media  de scenă – dans, sunet, lumini, pantomimă, teatru negru etc.

Există un efort susținut care creează, până în prezent, chipul Laterna magika – căutarea unui drum spre un teatru specific care să poată spune o poveste folosind variate teme și mijloace de comunicare.

 

«»

Laterna magika counts its history since the year 1958. The first period, created by the director Alfréd Radok and stage-designer Josef Svobodabegan at the world exhibition EXPO 58 in Brussels, Belgium. The programm showed in the Czechoslovak pavilion was named Laterna magika and later gave its name to the theatre in Prague, reconstructed at 1959 after the worldwide success on EXPO.

The second period was presented on the EXPO 67 in Montreal, Canada and as well as on the EXPO 70 in Osaka, Japan and with these performances the theatre travelled the world.

In the mid – seventieth became Laterna magika the part of the National Theatre in Prague, on the head with the artistic director Josef Svoboda, who was at the beginning of this special medium, which does not use the words, only the combination of film projection and life stage medias – dance, sound, lights, pantomime, black-theatre e.t.c.

There is a basic effort which is creating the face of Laterna magika till today – searching of the way to a specific theatre which is able to narrate a story by using of different themes and medias as well.

 


CUBUL (CUBE)

Cube este un spectacol de o oră în cadrul succesului LaternaLAB, un proiect care s-a inspirat, în primul rând, din producțiile originale Laterna magika, combinând imaginile de film și performanțele live. Utilizează video mapping cu câteva proiectoare amplasate în locuri diferite. Compoziția vizuală se bazează pe motivul „cubului”, în toate variantele posibile care ne înconjoară. Datorită structurii sale și posibilităților oferite de vizualizarea 3D, Cubul Rubik reprezintă unul dintre motivele principale. Prin intermediul unei scenografii de bază foarte simple și a unei proiecții detaliate, precise, este posibilă schimbarea semnificativă a perspectivei, mișcării și suprafeței, afectând astfel spațiul, mișcarea și timpul. O coregrafie modernă și precisă sporește iluzia filmului și, invers, iluzia filmului susține mișcarea interpretului pe scenă.

 

«»

CUBE

Cube is a one-hour show within the successful LaternaLAB, a project that has primarily found inspiration in original Laterna magika productions, blending together film images and live performance. It makes use of the current video mapping from several projectors placed in different spots. The visual composition draws upon the motif of the “cube”, in all kinds of possible variants that surround us. Owing to its structure and the potentialities provided by 3D visualisation, the Rubik’s Cube will represent one of the main motifs. By means of a very simple basic scenography and detailed, accurately focused projection, it is possible to markedly change its perspective, movement and surface, thus affecting the overall space, dynamism and time. A modern and precise choreography enhances the film illusion and, vice versa, the film illusion supports the performer’s movement on the stage.