Oraşul blestemat

Spectacolul este inspirat din evenimentele generate de revolta socială de la începutul secolului al XX-lea, ce au culminat cu Revoluția din 1905. Într-o suită de imagini dinamice, alb-negru, parcă extrase dintr-un film de epocă, vedem oraşul în perioada dezvoltării sale industriale, cu diviziunile sale sociale, inegalitățile crescânde, prosperitatea capitaliştilor, sărăcia clasei muncitoare,  revoltele şi înăbuşirea lor.
Este o poveste universală despre progres, cu chipurile şi contextele sale diverse.
Spectacolul pune accentul pe clasa de muncitori săraci, aflată în creştere rapidă, lipsită de mijloace de existență, lipsită de orice drepturi şi de demnitate umană. Lor li se deteriorează rapid viața, în cartierele muncitoreşti ce se extind continuu. Toți aceşti factori contribuie la revolta lor împotriva bogătaşilor, care a fost înăbuşită în sânge.
Acțiunile actorilor sunt susținute de muzica originală. Decorul este generat prin proiecția de animație filmată, care alcătuieşte fundalul pentru fiecare imagine, schimbând locuri şi situații.


The performance is inspired by the events of social unrest from the beginning of 20th century, and above all the 1905 Revolution. In a number of black and white dynamic images, as if taken from the first black and white movies, it pictures the city during the industrial development and features social divisions, growing inequality, poverty of the working class, prosperity of capitalists, riots and their backlash.
It is a universal story of the progress which has different faces and different contexts.
The performance focuses on the poorest, quickly growing class of workers, deprived of the basic rights, of means to live, of human dignity. Their life in the spreading working class districts is rapidly deteriorating. All these factors trigger the rebellion against the rich, which is brutally suppressed.
The actors` actions are powered by original music. The performance set is the film animation and it creates the background to each image, changing places and situations.


 

Sari la conținut