Nomand Productions a fost fondat în 1998 pe ideea că o piesă ar trebui să fie diferită de forma teatrală existentă la acea vreme, un crez avut de membrii fondatori precum Noh Seung-hee, Kim Seok-hong și Kim Ji. În 1999, Lee Yoon-su, Choi Sung-hee, și Chung Min-young au format împreună versiunea prezentă a teatrului. ”Noi am redus nevoia de formule extreme care utilizează un limbaj scenic ce este diferit de teatrul narativ tradițional. Poate fi considerat realism, dar noi am vrut să creăm o imagine centrată pe corp. Am vrut să elaborez o varietate de expresii corporale și piese care să-mi îmbogățească imaginația. Dar la acel moment nu exista posibilitatea ca acele idei să fie în teatrul existent. Așa că am creat o companie teatrală pe aceiași metodă de cofinanțare a membrilor fondatori. ”Printr-un teatru bazat pe corp și imagine, reprezentantul teatrului Son Jung-woo lărgește comunicarea cu audiența, – Am vrut să creez un spectacol pe care să-l pot trăi prin toate cele 5 simțuri ale mele. Precum au fost la începuturi spectacole despre expresia teatrală și imaginație, ”Omul cu câinele, Boychet” (1998)  ”Nu iubi, nu iubi” (1998). S-au arătat multe stadii experimentale a unor expresii variate din 2000 și s-au folosit numeroase povestiri precum ”Valsul Mediei” (1999), „Originea dragostei” (Cha Geun Ho și Son Jung Woo regizori), 2001, „Scaun” (Kim Yoon Mi, Son Jung Woo regizori). Când le-am pus în scenă au devenit centrul subiectelor de discuție. Dar pe scurt, expresivitatea extremă și originalitatea care crează constant formule extreme ce stimulează imaginația audienței utilizând limbajul de scenă audiovizual centrat pe mișcarea și zgomotele actorilor, continuă explorarea și încercarea de a crea un ritm armonios pe scenă. În plus, încearcă să creeze un spectacol ce evocă efecte poetice prin asocierea cu imaginile conturate pe scenă.

«»

The Nomand Production Theatre was founded in 1998 on the idea that the play should be different than the existing theatrical form, a belief  held by founding members such as Noh Seung-hee, Kim Seok-hong and Kim Ji. In 1999, Lee Yoon-su, Choi Sung-hee, and Chung Min-young formed together the present version of the theatre. „We have reduced the need for extreme formulas that utilize a stage language which is different from the traditional narrative theater. It can be called realism, for example, but we wanted to create an image that is centered on the body. I wanted to create a variety of body expressions and plays that would allow me to imagine various things. But at that time there was no possibility to accept those thoughts at the existing theater. So, we created a theatrical company by the co-funding method of the founding members. „Through a theater based on the body and the image, the representative of the theater, Sohn Jung-woo expands the communication with the audience – I wanted to create a play that I could feel through my five senses. Thus, were the early works of theatrical expression and imagination „Man with a Dog, Boychet” (1998), „Do not Love, Do not Love” (1998). He has shown many experimental stages of various expressions and since 2000 he has been using a lot of narratives since <Media Waltz> (1999), <The Origin of Love> (Cha Geun Ho and Son Jung Woo Director), 2001 <Chair> (Kim Yoon Mi, Son Jung Woo Director). When I presented  it, it became a center of conversation. But basically, the extreme expressions and originality that are constantly creating extreme formulas that stimulate the imagination of audiences by utilizing the audiovisual stage language centering on the movements and sounds of the actors, continue the exploration  and trial to create harmonious rhythm on the stage. In addition, it is attempting to create a play that evokes poetic effect through the association of the images drawn on the stage.