Cuvântul Președintelui festivalului, Mihai Constantin Ranin

Festivalul Artelor Spectacolului de la Târgoviște s-a născut din dorința de a reda orașului aura culturală pe care a avut-o timp de mai bine de 300 de ani, în care a fost capitala Țării Românești.

Denumirea ce i-a fost dată festivalului are mai multe accepțiuni. Turnul Babel își menține, din punct de vedere religios, o conotație negativă și anume răzvrătirea omului în fața puterii divine, orgoliul pe care îl manifestă făptura față de Creatorul său.

Cum arta este însă o reflexie a ideilor pure, ea le oglindește, de cele mai multe ori, cu semn schimbat: fie le purifică, fie scoate la iveală adevărații germeni pe care acestea îi conțin. Indiferent de caz, arta înseamnă metamorfoză. Astfel, mitul biblic al turnului Babel capată înțelesul dorinței omului de a cunoaște Absolutul, de a atinge perfecțiunea din care el însuși este parte.

Totodată, Babel este momentul zero al diversității. Odată cu începerea construirii lui, Dumnezeu a împărțit popoarele. Prin Cuvânt l-a creat pe Om, prin cuvânt l-a despărțit pe om de om, dând fiecărui neam alt grai, alte cuvinte. Și Festivalul Babel este punctul zero al diversității pentru că își propune să reunească cele mai diferite culturi și forme de exprimare: acordă atenție unor minorități etnice și lingvistice care nu sunt la îndemână de găsit, nici măcar pe hartă.

Babel-ul teatral și artistic este un mod de a atinge Cerul nu printr-o construcție din cărămidă, ci prin ceva mult mai trainic: prin comuniune sufletească

FAST are și el dublu sens, îmbogățind semnificația cuvântului „Babel”. În engleză înseamnă repede, așa cum se construia turnul, așa cum se scurg clipele, așa cum este ritmul societății actuale, mereu pe „fast-forward”. În plus, fast-ul cultural îmbracă Teatrul „Tony Bulandra” pe întreaga perioadă a desfășurării festivalului. Este acel tip de fast (a se citi fie „strălucire”, fie „repede”) cât să îi determine pe spectatori, pe participanți, pe invitați și, nu în ultimul rând pe organizatori, să-i spună clipei: „Zăbovește încă, ești atât de frumoasă!”

Mc Ranin,
Managerul Teatrului Tony Bulandra și Președintele și Fondatorul BABEL F.A.S.T.


The International Performing Arts Festival in Târgovişte came into existence out of our desire to restore the cultural aureole this city used to have for more than 300 years, when it was the capital city of Wallachia.

The name of the festival has several meanings. The Babel Tower has a negative connotation from a religious point of view, since it reflects both human beings’ rebellion against God, and their arrogance in front of their Creator.

Since art is a reflection of pure ideas, most of the time it reflects them in an opposite way, either taking them to a pure state, or digging out their true germs. Whatever the case, art means metamorphosis. Thus, the Babel Tower Biblical myth reveals the human desire to know the Absolute, the reach the perfection that they are a part of.     

At the same time, Babel is the starting point of diversity. Once it was built, God divided the people. And the Word was made Man, and through the Word God separated people and gave each of them a different language and different words.

The Babel Festival is the starting point of diversity, because its purpose is to reunite the most diverse cultures and forms of expression, focusing on ethnic and linguistic minorities that are not that accessible, even on a map.

The theatrical and artistic Babel is a different manner to reach the sky, as it does not build a high brick building, but an emotional communion, something that is far more durable.

FAST also has a double meaning, thus enriching the signification of the word “Babel”. In English, it means quickly, the way the tower was built, the way the moments pass away, the way the rhythm of today’s society feels like, always on fast forward. Furthermore, Tony Bulandra Theater, all covered in cultural splendor for the duration of the festival is fast friends with all the participants to this event. It is that type of FAST (be it splendor, or quickly) that determines the audience, the participants, the guests, and, last but not least, the organizers, to say: “Stop, moment, thou art so beautiful!”  

Mc Ranin,
General Manager of Tony Bulandra Theatre Festival President

Sari la conținut