Casa – Teatrul Municipal Satiricus Ion Luca Caragiale, Moldova

Un spectacol dur, neordinar și, în același timp, emoționant. Dumitru ACRIȘ plasează cu temeritate în prim-plan omul și visele sale.

“De fapt, ce sunt visele? Le are, cu siguranta, fiecare dintre noi. Și toți își doresc să și le vadă realizate. Dar ce urmează atunci când visele se destramă, când nu mai există nici puteri, nici dorință de a merge înainte, când constați că pentru orice vis trebuie să plătești un preț, uneori mult prea mare? Iar fericirea începe să se asocieze mai mult cu un „mit” – frumos, dar intangibil. Posibil ca atunci oamenii să se transforme în animale și, hămesiți și lacomi, devin capabili să-l sfâșie pe oricine, numai să-și satisfacă această foame malefică și să-și umple golul din interior.

Și cine ajung să fie victimele lor? Poate chiar cei mai apropiați… Tocmai cei care ar fi trebuit să fie apreciați mai mult decât propria lor viață? Și ce va fi atunci când se va vărsa sângele lor…?”

Dumitru ACRIȘ (Moscova)

«»

A tough show, extraordinary and at the same time exciting. Dumitru ACRIȘ recklessly puts the man and his dreams in the foreground.

“In fact, what are dreams? Each of us certainly has them. And we all want to see them come true. But what happens when dreams fall apart, when there is no strength or desire to move forward? When you find out that you have to pay a high price for any dream, sometimes too big? And happiness is beginning to be associated more with a “myth” – beautiful, but intangible. It is possible that people will turn into animals and, bewildered and greedy, will be able to tear anyone apart just to satisfy this evil hunger and fill the void inside.

And who are their victims? Maybe even the closest ones … Exactly the ones who should have been appreciated more than their own lives? And what will happen when their blood is shed …? “


Dumitru ACRIȘ (Moscow)

 

SATIRICUS este un teatru de rezistență, militant, care a apărut într-un moment istoric de cotitură, în etapa furtunoasă de emancipare a conştiinţei naţionale, de demascare şi repudiere a ideologiei comuniste, proces care a avut drept finalitate istorică destrămarea imperiului sovietic şi proclamarea independenţei de stat a Republicii Moldova.

Cu certitudine, SATIRICUS, primul teatru de satiră din republică, a luat naştere şi dintr-o necesitate cultural-istorică, manifestând în mod consecvent, prin tot ce a realizat ulterior, un spirit novator şi combativ. Noile realități istorice și sociale reclamau în mod imperios un alt gen de teatru. Mulţi regizori, sensibilizaţi de noile realităţi cultural-istorice şi influenţaţi, mai mult sau mai puţin, de cultura occidentală, abordează tot mai frecvent modalităţi inedite de exprimare artistică, propunându-şi să incite şi chiar să şocheze publicul.

 

«»

SATIRICUS is a theater of resistance, militant, which appeared at a turning point in history, in the stormy stage of emancipation of national consciousness, unmasking and repudiation of communist ideology, a process that had as historical purpose the collapse of the Soviet empire and the proclamation of independence of the Republic of Moldova.

Certainly, SATIRICUS, the first satire theater in the republic, was born out of a cultural-historical necessity, consistently manifesting, through everything it achieved later, an innovative and combative spirit. The new historical and social realities urgently demanded a different kind of theater. Many directors, sensitized by the new cultural-historical realities and influenced, more or less, by the western culture, approach more and more frequently the original ways of artistic expression, aiming to incite and even shock the audience.