Crimă și pedeapsă – Teatrul Tony Bulandra Târgoviște

Fiecare persoană este suma tuturor oamenilor pe care i-a întâlnit. Fiecare interacțiune imprimă un anumit tip de mesaj, de energie, de reacție. Suntem oglinzi unii pentru alții. Suntem prea puțin conștienți de modul și forța cu care îi influențăm pe cei din jurul nostru, prin felul nostru de a fi și prin acțiunile noastre.

Spectacolul „Crimă și pedeapsă” pe care îl propune regizorul Dumitru Acriș (Moscova), la Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște, are la bază aceste idei: dualitatea sau, mai bine zis, pluralitatea ființei umane și reflexiile ei. Tocmai datorită acestei viziuni, se ajunge la o „Crimă și pedeapsă” fără Raskolnikov… de fapt, fără un Raskolnikov unic, ci unul reflectat în fiecare dintre celelalte personaje. Fiecare interpret, fie bărbat, fie femeie, ajunge să îl joace pe Raskolnikov, să ne înfățișeze o anumită latură a acestuia. Studentul a răscolit adâncurile fiecăruia dintre ei și, acum, ei reproduc aproape inconștient ceea ce i-a marcat sau dezvăluie ceea ce ei înșiși au imprimat în personalitatea lui Raskolnikov.

Crimă și pedeapsă” fără Raskolnikov este o viziune complet nouă și foarte curajoasă. Convenția este însă cu ușurință acceptată, pentru că îl determină pe spectator să își folosească atenția distributivă, de detectiv. Din cuantumul de acțiuni psihologizate se alege o concluzie cutremurătoare: oricine este în stare de orice. Toți sunt pe urmele criminalului, dar criminalul este în noi. De aceea, nu judecați!

«»

Each person is the sum of all the people they have met. Each interaction imprints a certain type of message, energy, reaction. We are mirrors for each other. We are too unaware of how we influence those around us, how we are, and how we act.

The show “Crime and Punishment” proposed by director Dumitru Acriș (Moscow), at the Tony Bulandra Theater in Targoviste, is based on these ideas: the duality or, rather, the plurality of the human being and its reflections. Due to this vision, it comes to a “Crime and Punishment” without Raskolnikov… in fact, without a single Raskolnikov, but one reflected in each of the other characters. Every performer, whether male or female, gets to play Raskolnikov, to show us a certain side of him. The student has searched the depths of each of them, and now they are almost unconsciously reproducing what has marked them or revealing what they themselves have imprinted on Raskolnikov’s personality.

“Crime and punishment” without Raskolnikov is a completely new and very courageous vision. However, the convention is easily accepted, because it determines the viewer to use his distributive, detective attention. From the amount of psychological actions, a shocking conclusion is chosen: everyone is capable of anything. Everyone is on the trail of the killer, but the killer is in us. Therefore, do not judge!

Teatrul Tony Bulandra, inaugurat la 30 ianuarie 2002, a devenit destul de repede cunoscut, atât datorită echipei sale de artiști, cât și printr-un repertoriu bogat, în care este privilegiată colaborarea cu regizori de notorietate ai scenelor românești sau străine.
Sub conducerea regizorului McRanin, instituția a reușit rapid să devină principalul reper cultural în comunitatea târgovișteană, prezentând publicului său creații ale unor artiști consacrați. Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște își propune să contribuie la construirea unui veritabil spațiu de dezbatere și de promovare a valorilor culturale europene, care să implice operatorii și instituțiile culturale din România.

«»

The Tony Bulandra Theatre, opened on the 30th of January 2002, quickly became known, both because of its team of artists, and for a rich repertoire and the collaborations with famous directors of the Romanian and international scene.Under the leadership of the director McRanin, the institution rapidly became the main cultural landmark in the community of Târgoviște, by presenting the public with creations of established artists. The Tony Bulandra Theatre of Târgoviște aims to contribute to the construction of a geniune debate pace and promote European cultural values, that involve the cultural operators and institutions of Romania.