Darwin – IAPAR, India

O poveste de acum aproape 200 de ani. A unei călătorii a unui tânăr atras către știință de interesul său deosebit pentru varietatea de animale și plante care populau împrejurimile lui. Cine și-ar fi putut imagina cât de semnificative vor fi descoperirile sale și cât de puțin probabil era să nu te fi schimbat după dezvăluirea acestui mister?

Charles Darwin, omul care a petrecut patruzeci de ani lucrând cu plantele, animalele și oamenii din țara natală, a scris peste șase milioane de cuvinte pe subiecte extrem de diverse precum câini, plante care mănâncă insecte, orhidee, râme, maimuțe și emoții umane. Împreună au pus bazele biologiei moderne.

Scris de Mrinalinee Vanarase, interpretat și regizat de Vidyanidhee Vanarase, DARWIN este un spectacol profund care povestește călătoria vieții sale, o narațiune despre știință și evoluție – transformând în mod unic viața umană.

«»

A story from almost 200 years ago. Of a voyage of a young boy drawn to science by his intense interest in the diverse animals and plants that filled his surroundings. Who could’ve imagined how significant his discoveries would be and how merely impossible it was not to be a changed person after demystifying this mystery? 

Charles Darwin, the man who spent forty years working on the plants, animals, and people of his native land, wrote over six million words on topics as diverse as dogs, insect-eating plants, orchids, earthworms, apes, and human emotion. Together they laid the foundation of modern biology.

Written by Mrinalinee Vanarase, Performed and Directed by Vidyanidhee Vanarase, DARWIN is a profound performance telling of his life’s journey, a narrative of science & evolution- uniquely transforming human life.

IAPAR – Asociația Internațională pentru Artele Spectacolului și Cercetare este o rețea de artiști și profesioniști în arte care caută să facă schimb de idei, să crească oportunitățile în cadrul comunității artistice și să conecteze pe toți în cadrul acesteia. IAPAR încurajează independența și deschiderea pentru gândirea și acțiunea interdisciplinară. Există mai multe rețele în întreaga lume cu filiale naționale în diferite țări, dar de cele mai multe ori astfel de rețele sunt destinate cadrelor universitare. Rareori se găsește o rețea care să încerce să combine atât artiștii/interpreții, cât și mediul academic. IAPAR încearcă să construiască o rețea care să ofere mai multă interacțiune și colaborări între artiști și cadre universitare din toate disciplinele. Această rețea este un pas curajos în încercarea de a analiza mai multe aspecte ale artelor spectacolului într-un singur cadru. A fost înființată în 2013 și de atunci a inițiat mai multe proiecte și a făcut parte dintr-o mulțime de festivaluri și rețele internaționale. IAPAR funcționează ca Centrul Indian al Institutului Internațional de Teatru.

«»

IAPAR – International Association for Performing Arts and Research is a network of Artists and Arts Professionals seeking to exchange ideas, increase opportunity within the arts community, and connect all within it. IAPAR encourages independence and openness for inter-disciplinary thinking and action. There are several networks worldwide with their national chapters in different countries, but more often than not such networks are for academics. One rarely finds a network that actually tries to combine both, the artists/performers as well as academia. IAPAR is trying to build a network that would offer more interaction and collaborations between artists and academics across the disciplines. This network is a brave step towards trying to look at multiple aspects of performing arts in one framework. It was established in 2013 and since then has initiated several projects and has been a part of a lot of international festivals and networks. IAPAR functions as the Indian Centre of the International Theatre Institute.