Don Juan – Teatrul de Vest Reșița

Diferența între Don Juan și Casanova ar fi că Don Juan conține și metafizică. Asta îl face ofertant pentru un artist fiindcă, în afara comicărelilor exterioare, există ceva în miezul spectacolului care duce la o apropiere de morala creștină, de relația cuplului, de relația dintre indivizi. Chiar dacă el alege forma facilă a vieții, într-un fel se apropie de omul contemporan trăindu-și clipa la maxim prin trăirea propriilor vicii. Moliere îl înfierează, dar e un personaj simpatic pe care femeile îl adoră, chiar dacă e un mare mincinos. E o felie de viață făcută cu mijloacele comediei.

«»

The difference between Don Juan and Casanova is that Don Juan also contains metaphysics. This makes him a bidder for an artist because, apart from the external comics, there is something at the heart of the show that leads to a closeness to Christian morality, to the couple’s relationship, to the relationship between individuals. Even if he chooses the easy form of life, in a way he approaches the contemporary man living his moment to the fullest by living his own vices. Moliere envies him, but he’s a nice character that women adore, even if he’s a big liar. It’s a slice of life made with the means of comedy.

Teatrul reșițean își are originile în perioada postbelică atunci când într-un oraș muncitoresc conducătorii politici au decis deplasarea scenei către publicul cel nou. Teatrul de Stat din Reșița apare prin migrația unei trupe de actori de la Teatrul Național din București. Acolo  se pregătesc, în bună parte, primele trei spectacole inaugurale. Iată derularea în ritm alert a momentelor importante: La 20 aprilie 1949, este prima repetiție cu piesa „Confruntarea”, de Tur si Seinin (sub îndrumarea regizorala a lui Oni G. si Nicolae Dinescu). În paralel, se pregătește premiera cu „Cumpăna”, de Lucia Demetrius (regia Sica Alexandrescu). Concomitent, se repetă și spectacolul cu „O scrisoare pierduta”, de I.L. Caragiale. Repetițiile cu aceste piese vor continua la Reșița, unde la 15 mai 1949, sosesc cu trenul personalul artistic, tehnicienii si materialele de scenografie.   Astfel ca în seara zilei de 1 iunie 1949, ora 20, se bate primul gong, prezentându-se cea dintâi premiera cu piesa „Cumpăna” de Lucia Demetrius. Momentul inaugural este consemnat de presa timpului, cu atmosfera si emoțiile firești unui important eveniment festiv. 

«»

The theater from Resita has its origins in the post-war period when in a working-class city the political leaders decided to move the stage to the new audience. The State Theater in Reșița appears through the migration of a troupe of actors from the National Theater in Bucharest. For the most part, the first three inaugural shows are being prepared there. Here are the fast-paced development of important moments: On April 20, 1949, is the first rehearsal with the song “Confrontation“, by Tur and Seinin (under the direction of Oni G. and Nicolae Dinescu). In parallel, the premiere is being prepared with “Cumpăna“, by Lucia Demetrius (directed by Sica Alexandrescu). At the same time, the show with “A Lost Letter” by I.L. Caragiale. The rehearsals with these pieces will continue in Reșița, where on May 15, 1949, the artistic staff, the technicians and the scenography materials arrive by train. Thus, on the evening of June 1, 1949, at 8 pm, the first gong was played, presenting the first premiere with the song “Cumpăna” by Lucia Demetrius. The inaugural moment is recorded by the press of the time, with the natural atmosphere and emotions of an important festive event.