Eurydice – Teatr Biuro Podróży, Polonia

Pandemia a devenit prima experiență comună la nivel global, care a afectat aproape fiecare persoană de pe planetă. Anxietatea și obligativitatea de a fi izolați, temporar sau pentru totdeauna, de cei apropiați; să fim pe cont propriu în mod neașteptat a devenit experiența noastră comună. Cea mai nouă reprezentație a Teatr Biuro Podróży este o reacție artistică la singurătate, la despărțire, la dor.
Producția face referire la soarta atemporală a lui Orfeu și Eurydice a căror dragoste a fost mai puternică decât moartea. Într-un act de disperare, Orfeu, incapabil să accepte pierderea iubitei sale, decide să o găsească oriunde ar putea fi. În timpul căutării sale, ajunge în adâncurile iadului, care sunt pline de șobolani. Trebuie să-și înfrunte amintirile și necazurile. În spectacol realitatea pământească se împletește cu lumea subpământeană metafizică, care jonglează cu timpul, adevărul și speranța. Ce este real și ce este doar o iluzie?

«»

Pandemic has become first globally common experience, that reached nearly every individual on the planet. Anxiety and necessity to be isolated, temporarily or for ever, from our close ones; being on our own unexpectedly became our common experience. The newest performance by Teatr Biuro Podróży is an artistic reaction to loneliness, to parting, to longing.

The production bears reference to the timeless fate of Orpheus and Eurydice whose love was stronger than death. In an act of despair, Orpheus, unable to accept the loss of his beloved woman, decides to find her wherever she could be. During his quest he reaches the depths of hell, which are full of rats. He has to face his memories and qualms. In the performance  earthly reality intertwines with the metaphysical underworld, that plays with time, truth and hope. What is real and what is but an illusion?

Compania a fost fondată în 1988 în Poznan, Polonia, de către directorul Paweł Szkotak.

Intenția noastră a fost, și rămâne și astăzi, de a crea noi moduri de exprimare, de a explora și extinde posibilitățile artei teatrale. De asemenea, ne străduim să creștem gradul de conștientizare a vieții diferitelor comunități. Scopul nostru a fost întotdeauna să ajungem la noi audiențe, în special la cei care, din cauza mediului lor social și politic defavorizat, în mod normal nu ar avea acces la evenimente artistice. Având în vedere acest scop special, am creat numeroase spectacole în aer liber.

Stabilim legături între artiști și organizații artistice, precum și oferim posibilități de formare: ateliere și cursuri de master.

«»

The companywas founded in 1988 in Poznan, Poland by the director Paweł Szkotak.

Our intention was, and still remains today, to create new modes of expression, to explore and extend the possibilities of theatre art. We also strive to increase the awareness of life of different communities. Our aim has always been to reach out to new audiences, especially those who, because of their underprivileged social and political background, would normally not have access to artistic events. With this particular aim in mind, we created numerous open-air performances.

We establish links between artists and artistic organisations, as well as provide training opportunities: workshops and master classes.