Fall again, fly better – IAPAR, India

Fall again, fly better (Cazi din nou, zbori mai bine) este un spectacol solo scris și interpretat de Aditi Venkateshwaran, în regia lui Vidyanidhee Vanarase. Spectacolul este o poveste exploratorie a unei dansatoare care a crescut în preajma cuiva care și-a pierdut controlul asupra corpului. Învârte un fir de-a lungul unei căi de vulnerabilitate, explorând relația unei nepoate cu bunica ei puternică, cu inimă mare și boala ei ulterioară timp de aproape 22 de ani. Spectacolul explorează natura acestei frici, îi recunoaște experiența și progresează mai adânc în triumful asupra bolii, împreună cu aspectele mai pozitive ale existenței umane dincolo de corpul fizic. Fall again, fly better este o piesă care explorează vulnerabilitatea umană și puterea din interior. Durata spectacolului este de aproximativ 90 de minute, iar limba piesei este în engleză.

«»

Fall again, fly better is a solo performance written and performed by Aditi Venkateshwaran, directed by Vidyanidhee Vanarase. The performance is an exploratory storytelling narrative of a dancer growing up around somebody who has lost control over their body. It spins a thread along a path of vulnerability, exploring the relationship of a granddaughter with her strong-willed, big-hearted grandmother and her subsequent illness for almost 22 years. The performance explores the nature of this fear, acknowledges its experience, and progresses deeper into triumph over it along with the more positive aspects of human existence beyond the physical body. Fall again, fly better is a piece that explores human vulnerability and the strength within. The running time of the performance is approximately 90 minutes and the language of the play is in English.

IAPAR – Asociația Internațională pentru Artele Spectacolului și Cercetare este o rețea de artiști și profesioniști în arte care caută să facă schimb de idei, să crească oportunitățile în cadrul comunității artistice și să conecteze pe toți în cadrul acesteia. IAPAR încurajează independența și deschiderea pentru gândirea și acțiunea interdisciplinară. Există mai multe rețele în întreaga lume cu filiale naționale în diferite țări, dar de cele mai multe ori astfel de rețele sunt destinate cadrelor universitare. Rareori se găsește o rețea care să încerce să combine atât artiștii/interpreții, cât și mediul academic. IAPAR încearcă să construiască o rețea care să ofere mai multă interacțiune și colaborări între artiști și cadre universitare din toate disciplinele. Această rețea este un pas curajos în încercarea de a analiza mai multe aspecte ale artelor spectacolului într-un singur cadru. A fost înființată în 2013 și de atunci a inițiat mai multe proiecte și a făcut parte dintr-o mulțime de festivaluri și rețele internaționale. IAPAR funcționează ca Centrul Indian al Institutului Internațional de Teatru.

«»

IAPAR – International Association for Performing Arts and Research is a network of Artists and Arts Professionals seeking to exchange ideas, increase opportunity within the arts community, and connect all within it. IAPAR encourages independence and openness for inter-disciplinary thinking and action. There are several networks worldwide with their national chapters in different countries, but more often than not such networks are for academics. One rarely finds a network that actually tries to combine both, the artists/performers as well as academia. IAPAR is trying to build a network that would offer more interaction and collaborations between artists and academics across the disciplines. This network is a brave step towards trying to look at multiple aspects of performing arts in one framework. It was established in 2013 and since then has initiated several projects and has been a part of a lot of international festivals and networks. IAPAR functions as the Indian Centre of the International Theatre Institute.