Incomica – Eccentrici Dadarò, Italia

Doi bărbați și o femeie, prieteni-rivali-iubitori ne vor însoți în călătoria Vieții printre căderi și triumfuri, într-un echilibru instabil pentru a atinge scopul urmărit de Fericire.

Transformarea actorilor și schimbările rapide ale obiceiurilor, folosite ca o „mașină a timpului” de-a lungul epocii vieții, îi vor face să rătăcească între trecut și viitor făcându-ne să le iubim aventurile, așa cum doar clovnii pot face.

«»

Two men and a woman, friends-rivals-lovers will accompany us on the journey of Life among falls and triumphs,in an unstable balance to reach the aimed goal of Happiness.

Actor transformism and fast changes of custumes, used as a „time machine” across the ages of life, will make them wander between past and future making us love their adventures, as only Clowns can do.

ECCENTRICI DADARÒ s-a nascut in 1997 dintr-o dorinta de in-stabilitate. Stabilitate în încercarea de concretizare și continuitate a unui proiect; instabilitate în libertatea absolută a experimentării expresive, încercând să nu se stabilească din punct de vedere lingvistic și stilistic, așa cum s-a ajuns anterior.

Eterogenitatea a permis realizarea de proiecte artistice destinate unor audiențe diferite și oferite cu limbaje distincte: Teatrul pentru copii, Teatrul de stradă, Proza sunt domenii egale de cercetare asupra comunicării prin limbajul teatrului, în căutarea echilibrului dintre limbajul corpului și dramaturgie.

«»

ECCENTRICI DADARÒ was born in 1997 by a desire for in-stability. Stability in an attempt to concreteness and continuity of a project; instability in the absolute freedom of expressive experimentation, trying not to settle on linguistically and stylistically as previously reached.

The heterogeneity allowed the creation of artistic projects aimed at different audiences and offered with distinct languages: Children’s Theater, Street Theater, Prose, are equal fields of research on communication through the language of Theater, in the search for balance between body language and the drama.