Is God a taoist – IAPAR, India

Este Dumnezeu un taoist” este un dialog între „un Dumnezeu” și „un muritor”. Este o serie de idei care tratează o mare varietate de subiecte despre viață, liberul arbitru, libertate și responsabilitățile care vin odată cu ea. O discuție sinceră făcută să ne zdruncine ideile preconcepute despre credință, credința noastră în Dumnezeu, viață și aproape toate celelalte lucruri, aspecte, idei și ideologii care le urmează. Dialogul este dintr-o carte „Tao este tăcut” în care Smullyan le prezintă occidentalilor filosofia orientală. Smullyan vede Taoistul ca pe „cel care nu caută atât ceva ce nu are, ci cel care se bucură de ceea ce are”. Această piesă este concepută pentru a fi susținută în cafenele, restaurante, spații intime, precum și în Black Box și Proscenium.

«»

Is God a Taoist” is a dialogue between ‘a God’ and ‘a Mortal’. It is a series of ideas that treats a wide variety of subjects about life, free will, freedom and responsibilities that come with it. A healthy discussion to shake our preconceived ideas about faith, our belief in god, life and almost all other things or aspects or ideas and ideologies that follow. The dialogue is from a book ‘The Tao is Silent’ in which Smullyan introduces the eastern philosophy to westerners. Smullyan sees the Taoist as “one who is not so much in search of something he doesn’t have, but the one who enjoys what he has.” This performance is designed to be performed in Cafe’s, Restaurants, Intimate Spaces as well as Black Box & Proscenium. 

IAPAR – Asociația Internațională pentru Artele Spectacolului și Cercetare este o rețea de artiști și profesioniști în arte care caută să facă schimb de idei, să crească oportunitățile în cadrul comunității artistice și să conecteze pe toți în cadrul acesteia. IAPAR încurajează independența și deschiderea pentru gândirea și acțiunea interdisciplinară. Există mai multe rețele în întreaga lume cu filiale naționale în diferite țări, dar de cele mai multe ori astfel de rețele sunt destinate cadrelor universitare. Rareori se găsește o rețea care să încerce să combine atât artiștii/interpreții, cât și mediul academic. IAPAR încearcă să construiască o rețea care să ofere mai multă interacțiune și colaborări între artiști și cadre universitare din toate disciplinele. Această rețea este un pas curajos în încercarea de a analiza mai multe aspecte ale artelor spectacolului într-un singur cadru. A fost înființată în 2013 și de atunci a inițiat mai multe proiecte și a făcut parte dintr-o mulțime de festivaluri și rețele internaționale. IAPAR funcționează ca Centrul Indian al Institutului Internațional de Teatru.

«»

IAPAR – International Association for Performing Arts and Research is a network of Artists and Arts Professionals seeking to exchange ideas, increase opportunity within the arts community, and connect all within it. IAPAR encourages independence and openness for inter-disciplinary thinking and action. There are several networks worldwide with their national chapters in different countries, but more often than not such networks are for academics. One rarely finds a network that actually tries to combine both, the artists/performers as well as academia. IAPAR is trying to build a network that would offer more interaction and collaborations between artists and academics across the disciplines. This network is a brave step towards trying to look at multiple aspects of performing arts in one framework. It was established in 2013 and since then has initiated several projects and has been a part of a lot of international festivals and networks. IAPAR functions as the Indian Centre of the International Theatre Institute.