Kaspar – Teatr Biuro Podróży, Polonia

Kaspar” este un spectacol ușor, amuzant și inteligent, cu tentă politică și socială.

Kaspar Hauser este o figură istorică. Acest „Orfan al Europei” și-a petrecut copilăria izolat de ceilalți oameni, închis într-o micuță cameră întunecată. Singura lui jucărie era un cal. Când, într-o zi, apare în piața din Nürnberg, spre uimirea cetățenilor orașului, nu poate spune decât un cuvânt „cal”. De asemenea, este capabil să-și scrie numele „Kaspar Hauser”.
Kaspar nu știe cine este. El nu cunoaște alte persoane. El nu poate face nimic. El este la mila comunității. Oare cetăţenii oraşului vor arăta milă față de cel găsit? Care va fi soarta lui? Va putea supraviețui în cadrul structurii sociale?

Creată în estetica basmului popular simplu, descris în trecutul istoric, povestea lui Kaspar arată cum percepția străinului se deteriorează cu ușurință atunci când este subminată de manipularea narativă și ostilitatea fără temei. În Europa de astăzi, acest spectacol pare a fi foarte actual, sincer și profund.

«»

Kaspar” is a light, funny and clever performnce with political and social overtones.

Kaspar Hauser is a historic figure. This „Orphan of Europe” spent his childhood in isolation from other people, locked up in a small dark room. His only toy was a one of a horse. When, one day he appears in the square in Nuremberg to the astonishment of the city citizens he can only say a word „horse”. He is also able to write his name „Kaspar Hauser”.
Kaspar doesn`t know who he is. He doesn`t know people. He can do nothing. He is at the mercy of the community. Will the citizens of city take pity on the foundling? What will his fate be? Will he be able to survive within the social structure?

Created in the aesthetics of the simple folk tale, depicted in the historic past, the story of Kaspar shows how the perception of the stranger easily deteriorates when undermined by narrative manipulation and baseless hostility. In the today`s Europe this performance seems to be very up-to-date, honest and thoughtful.

Compania a fost fondată în 1988 în Poznan, Polonia, de către directorul Paweł Szkotak.

Intenția noastră a fost, și rămâne și astăzi, de a crea noi moduri de exprimare, de a explora și extinde posibilitățile artei teatrale. De asemenea, ne străduim să creștem gradul de conștientizare a vieții diferitelor comunități. Scopul nostru a fost întotdeauna să ajungem la noi audiențe, în special la cei care, din cauza mediului lor social și politic defavorizat, în mod normal nu ar avea acces la evenimente artistice. Având în vedere acest scop special, am creat numeroase spectacole în aer liber.

Stabilim legături între artiști și organizații artistice, precum și oferim posibilități de formare: ateliere și cursuri de master.

«»

The companywas founded in 1988 in Poznan, Poland by the director Paweł Szkotak.

Our intention was, and still remains today, to create new modes of expression, to explore and extend the possibilities of theatre art. We also strive to increase the awareness of life of different communities. Our aim has always been to reach out to new audiences, especially those who, because of their underprivileged social and political background, would normally not have access to artistic events. With this particular aim in mind, we created numerous open-air performances.

We establish links between artists and artistic organisations, as well as provide training opportunities: workshops and master classes.