Kassandra – Ena Sin Ena Ison Ena (1+1=1), Grecia

Folosind mitul Cassandrei din tragedia greacă, dramaturgul Sergio Blanco creează un monolog tur-de-forță pentru o femeie.

Kassandra, purtând cizme roșii din piele lacuită, își dezvăluie propria Odisee. Sex, război și putere, învingători și învinși. În engleza ei de imigrantă, ea vorbește despre propria noastră căutare a sensului și a speranței. Lacrimi și râsete, sarcasm și umor, Euripide și Bugs Bunny. Distanța dintre mit și realitate, interpret și public, spațiu și text se prăbușesc.

Spectacolul Kassandra este interpretat într-o engleză stricată de o protagonistă care este simultan Cassandra tragediei antice grecești și o prostituată imigrantă transsexuală în orice oraș al secolului XXI – o exilată în propriul ei corp, o străină în fiecare țară.

«»

Using the mythical Cassandra of Greek tragedy, playwright Sergio Blanco creates a one woman tour-de-force.
Kassandra, wearing red patent-leather boots, reveals her Odyssey. Sex, war, and power, winners and losers. In her off-kilter immigrant English, she talks about our own search for meaning and hope. Tears and laughter, sarcasm and humour, Euripides and Bugs Bunny. The distance between myth and reality, performer and audience, space and text collapses.
Kassandra is performed in broken English by a protagonist who is simultaneously the Cassandra of ancient Greek tragedy and a transsexual immigrant prostitute in any city of the 21st century – an exile in her own body, a strager in every country.

Ena Sin Ena Ison Ena(1+1=1) is a nonprofit theatre company founded in 2011 in Athens, Greece. The company produces innovative theatrical works drawing on traditional and experimental forms to present Greek cultural identity as it interacts with other cultures worldwide. Its works are high quality yet simple to produce, and can easily be transported and performed.

«»

Ena Sin Ena Ison Ena(1+1=1) este o companie de teatru nonprofit fondată în 2011 în Atena, Grecia. Compania produce lucrări teatrale inovatoare bazându-se pe forme tradiționale și experimentale pentru a prezenta identitatea culturală greacă în timp ce interacționează cu alte culturi din întreaga lume. Lucrările sale sunt de înaltă calitate, dar ușor de produs și pot fi ușor transportate și executate.