#nuEu – Teatrul Tony Bulandra Târgoviște

#nuEu este un spectacol de teatru performativ despre o femeie aflată în izolare care încearcă să-și recupereze viața confruntându-se cu propriul trecut. O femeie care își reconstituie viața într-un jurnal live, încercând să-și redobândească propria feminitate.

O femeie care își descoperă vocea, un șuvoi de cuvinte, de trăiri, într-un amestec de sens și non-sens. Spectacolul este un puzzle, frânturi de povești, fragmente de viață care încearcă să se recompună. Totul este, aparent, fără noimă, la fel ca în orice univers Beckettian, personajului principal revenindu-i sarcina de a pune evenimentele cap la cap.

Spectacolul folosește efecte speciale de lumină și sunet și nu este recomandat copiilor, femeilor însărcinate, persoanelor care suferă de epilepsie, celor cu pacemaker sau celor cu fotosensibilitate.

«»

#nuEu (#notMe) is a performative theater show about a woman in isolation who tries to recover her life by facing her own past. A woman who reconstructs her life in a live diary, trying to regain her own femininity.

A woman who discovers her voice, a stream of words, of feelings, in a mixture of meaning and nonsense. The show is a puzzle, snippets of stories, fragments of life trying to recompose. Everything is seemingly meaningless, as in any Beckettian universe, with the main character having the task of putting events together.

The show uses special effects of light and sound and is not recommended for children, pregnant women, people with epilepsy, those with pacemakers or those with photosensitivity.

 

Teatrul Tony Bulandra, inaugurat la 30 ianuarie 2002, a devenit destul de repede cunoscut, atât datorită echipei sale de artiști, cât și printr-un repertoriu bogat, în care este privilegiată colaborarea cu regizori de notorietate ai scenelor românești sau străine.
Sub conducerea regizorului McRanin, instituția a reușit rapid să devină principalul reper cultural în comunitatea târgovișteană, prezentând publicului său creații ale unor artiști consacrați. Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște își propune să contribuie la construirea unui veritabil spațiu de dezbatere și de promovare a valorilor culturale europene, care să implice operatorii și instituțiile culturale din România.

«»

The Tony Bulandra Theatre, opened on the 30th of January 2002, quickly became known, both because of its team of artists, and for a rich repertoire and the collaborations with famous directors of the Romanian and international scene.Under the leadership of the director McRanin, the institution rapidly became the main cultural landmark in the community of Târgoviște, by presenting the public with creations of established artists. The Tony Bulandra Theatre of Târgoviște aims to contribute to the construction of a geniune debate pace and promote European cultural values, that involve the cultural operators and institutions of Romania.