The Third Reich – Romeo Castellucci – Societas, Italia

Al Treilea Reich este imaginea unei comunicări impuse, obligatorii, a cărei violență este în strânsă legătură cu pretenția sa de egalitate. Aici, un limbaj-mașină epuizează părți întregi ale realității, deoarece substantivele sunt toate la fel, produse mecanic, ca niște clădiri prefabricate într-o cunoaștere care nu lasă loc de scăpare.Toate pauzele sunt abolite, ocupate. Pauza, sau absența cuvintelor, devine un câmp de luptă pentru cuvinte și agresiunea lor militară; substantivele din dicționar, proiectate pe ecran, sunt steaguri plantate într-un pământ cucerit.Proiecția va fi precedată de o acțiune simbolică în care un interpret dă viață unei ceremonii în care este „invocat”limbajul.

 

«»

The Third Reich is the image of an imposed, obligatory communication, whose violence is matched by its claim to equality. Here, a language-machine depletes entire spheres of reality, as the nouns are all the same, mechanically mass-produced, like prefabricated buildings in a knowledge that leaves no room to escape.All pauses are abolished, occupied. The pause, or the absence of words, becomes a battlefield for the words and their military aggression; the nouns from the dictionary, projected on the screen, are flags planted in a conquered land.The projection will be preceded by a symbolic action in which a performer brings to life a ceremony in which language is “ignited”.  The sound that accompanies the installation, composed by Scott Gibbons, will be apodictic.

 

Regizor și designer de scenă, lumini și costume, Romeo Castellucci este cunoscut în întreaga lume pentru crearea unui teatru fondat pe totalitatea artelor.Teatrul său se angajează într-un tip de dramaturgie care răstoarnă primatul literaturii, devenind astfel o formă complexă și suplă de artă, un teatru alcătuit din imagini extraordinar de bogate, exprimate într-un limbaj la fel de inteligibil precum muzica, sculptura, pictura sau arhitectura.

«»

Director and stage, lighting and costume designer, Romeo Castellucci is known throughout the world for creating a theatre founded on the totality of the arts and aimed to an integral perception. His theatre engages in a type of dramaturgy that overturns the primacy of literature, thus becoming a complex and supple form of art, a theatre made of extraordinarily rich images expressed in a language as comprehensible as music, sculpture, painting or architecture.