După cei doi ani în care ediția cu numărul X nu a putut avea loc din cauza pandemiei, acum aceasta este programată pentru perioada 10 – 19 iunie 2022. Tema ediției este Limbaj. Ne propunem ca această ediție, care stă sub semnul unei cifre rotunde, să fie aniversară în primul rând prin faptul că reprezintă un nou început.

Spectacolele și evenimentele artistice vor pune în lumină limbajul ca element vital al vieții umane și, poate nu numai, pentru că și animalele au limbajele lor. Limbajul este înțeles, în principal, drept cuvânt, dar poate însemna și altceva: mișcarea corpului, semne, contact vizual, scris, desen etc. Cu toate acestea, limbajul pe care și oamenii și animalele îl înțeleg este tipul de energie investit în actul de comunicare. Prin diferite tipuri de limbaj poți vindeca sau ucide. Noi ce alegem?


After two years of pandemic that made impossible to held the 10th edition of Babel Festival, we now aim to organize it between 10th to 19th of June 2022. The theme of this edition is Language/Speech. Our desire is to have an anniversary edition, mainly through the fact that it represents a new beginning.

The performances and artistic events will try to throw a light on this vital element of the human life and, maybe, not only human, because animals have their languages too. Language is mainly understood as words, but it can also mean something else like: body movement, signs, eye contact, writing, drawing etc. However, the language that both humans and animals understand is the type of energy invested in the act of communication. Through different types of speech one can heal or murder. What do we choose?

Sari la conținut