Festivalul Internațional al Artelor Spectacolului BABEL, organizat de Teatrul Municipal Tony Bulandra din Târgovişte și finanțat de Primăria Municipiului Târgoviște, Ministerul Culturii din România și Institutul Cultural Român din București, a ajuns la cea de a XI-a ediție, care se desfăşoară în perioada 3-11 iunie a.c.

Definit încă de la început ca o întâlnire a artelor, festivalul a aşezat în centrul demersului de alcătuire a programului din acest an, conceptul de FORME, elemente esențiale în procesul de creație.

Şi cu această ediție adăugăm un nou capitol în cartea invitaților de renume din întreaga lume.

Au fost invitate trupe de artişti de pe continentul european, din țări precum Franța, Italia, Belgia, Polonia, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova, dar şi de pe alte continente, din țări ca Japonia, Argentina, India, Coreea de Sud, Irak, China, sau Kazahstan, unii revin în festival, alții sunt la Târgovişte pentru prima dată. Se vor afla aici, alături de artişti vizuali, cineaşti, dansatori şi muzicieni binecunoscuți.

Invitați speciali sunt actorii Teatrului Academic Regional Donetsk din Mariupol, bombardat de invadatorii ruşi, în martie 2022. La patru luni de la tragedie, actori ai teatrului distrus au creat la Ujgorod, unde s-au refugiat, spectacolul Strigătul Națiunii.

Teatrul și poezia sunt cele care i-au ajutat pe oameni să trăiască și să continue.
– Vanessa Redgrave

În deschiderea festivalului va fi prezentată prima co-producție româno-coreeană din românia, Argonautas de Darko Lukić,  în regia lui Mc Ranin (Teatrul Tony Bulandra și Asociația Teatrală din Coreea de Sud)

Îndeplinindu-şi scopul de a avea şi un caracter multidisciplinar şi educativ, programul festivalului include seria Întâlnirilor BABEL, la care publicul poate primi răspunsuri la întrebările iscate de spectacolele invitate, dar şi workshopuri, lansări de carte şi proiecții de film.

Ediția a XI-a a  ținteşte să confirme încă o dată adevărul fundamental care a prezidat la naşterea lui: într-o lume măcinată de divergențe, e nevoie de ARTĂ pentru a naşte unitatea spirituală a umanității.  


The BABEL International Performing Arts Festival, organized by the Tony Bulandra Municipal Theater in Târgovişte and financed by the Târgovişte City Hall, the Romanian Ministry of Culture and the Romanian Cultural Institute in Bucharest, has reached its 11th edition, which takes place during the 3-11 June, 2024.

Defined from the beginning as a meeting of the arts, the festival placed the concept of FORMS, essential elements in the creative process, at the center of this year’s program.

And with this edition we add a new chapter to the book of renowned guests from around the world.

Were invited artists from the European continent, from countries such as France, Italy, Belgium, Poland, Greece, Bulgaria, the Republic of Moldova, but also from other continents, from countries such as Japan, Argentina, India, South Korea, Iraq, China, or Kazakhstan, some are returning to the festival, others are in Târgovişte for the first time. They will be here, alongside well-known visual artists, filmmakers, dancers and musicians.

Special guests are the actors of the Donetsk Regional Academic Theater in Mariupol, bombed by the Russian invaders in March 2022. Four months after the tragedy, actors of the destroyed theater created the show The Nation’s Cry in Uzhgorod, where they took refuge.

It is theater and poetry that have helped people live and continue.
– Vanessa Redgrave

At the opening of the festival, the first Romanian-Korean co-production in Romania will be presented, Argonautas by Darko Lukić, directed by Mc Ranin (Tony Bulandra Theater and South Korean Theater Association).

Fulfilling its goal of having a multidisciplinary and educational character, the festival program includes the series of BABEL Meetings, where the public can receive answers to the questions raised by the guest performances, as well as workshops, book launches and film screenings.

The 11th edition aims to confirm once again the fundamental truth that presided over its birth: in a world torn by divergences, ART is needed to give birth to the spiritual unity of humanity.

Sari la conținut