Teatrul pentru Copii din Târgoviște era numit inițial Teatrul Mihai Popescu (actor de teatru şi film, născut la Târgoviște, care a absolvit Conservatorul de Artă Dramatică la clasa Luciei Sturza Bulandra). Înființat în 2007, este din 2010 parte a Teatrului Tony Bulandra, care a devenit astfel Teatrul Municipal Tony Bulandra, instituțiile fiind reorganizate printr-o hotărâre a Consiliului Local. Spectacolele pentru copii au continuat să se joace în sala din clădirea istorică de pe Calea Domnească până în luna noiembrie 2015, când, producțiile destinate micilor spectatori, s-au mutat în Sala Studio Mihai Dimiu și în Sala Mare a Teatrului Municipal Tony Bulandra.

Din 2007 și până în prezent, spectacolele târgoviștene pentru copii au călătorit în țară și peste hotare, bucurându-se pretutindeni de apreciere. Titluri precum Pinocchio, Motanul încălțat, Morcoveață, Degețica, Till Eulenspiegel, Gulliver, Lampa lui Aladin, Cei trei purceluși, Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitici, Capra cu trei iezi, Cenușăreasa, Mica sirenă, Crăiasa Zăpezii, Poveste de Crăciun vin în întâmpinarea copiilor cu scopul de a întregi fascinanta lor lume de poveste, de a le îmbogăți imaginația și de a-i încuraja să gândească în sens creativ.

Producțiile se bazează pe tehnica mânuirii păpușilor și a marionetelor, pe videoproiecție, pe animație 3D stereoscopică, pe tehnica black-light, pe muzica live și, nu în ultimul rând, pe calitățile interpretative ale actorilor.

Spectacolele pentru copii întregesc activitatea Teatrului Municipal Tony Bulandra, care reușește astfel să se adreseze publicului din toate categoriile de vârstă.


In Târgoviște, the Theatre for Children was initially called `Mihai Popescu` Theatre (after a theatre and film actor, born in Târgoviște, who graduated the Dramatic Art Conservatoire from Lucia Sturza Bulandra class). Founded in 2007, it is, since 2010, a part of Tony Bulandra Theatre, which became, in consequence, The Municipal Tony Bulandra Theatre, both institutions being reorganised through a Local Council decision. The performances for children continued to be played in the hall of the historical building situated on The Royal Road. Since November 2015, all the productions for children have been moved in `Mihai Dimiu` Studio Hall and in the Main Hall of The Municipal Tony Bulandra Theatre.

Starting with the year 2007 and up to the present, our performances for children travelled along the country and abroad, gaining worldwide appreciation. Well-known titles as Pinocchio, Puss in Boots, The Red Head, Thumbelina, Till Eulenspiegel, Gulliver, Alladin`s Lamp, The three little pigs, Snow White and the seven dwarfs, The Goat with three kids, Cinderella, The Little Mermaid, The Snow Queen and Christmas Story welcome the children for the purpose of completing their fascinating story world, of enriching their imagination and encouraging them to think in a creative way.

The productions are based on puppetry technics, videoprojection, 3D stereoscopical animation, black-light technic, live music and, last, but not the least, on the actors` unique qualities of interpretation. The performances for children make whole the activity of The Municipal Tony Bulandra Theatre, which manages, in this way, to address to all the spectators` age categories.

Sari la conținut