Andrea Miltnerová
British dancer and choreographer of Czech origin, based in Prague. Her contemporary dance solos Dance of the Magnetic Ballerina (Aerowaves), Fractured and Tranzmutation (European Move-Award quality label) have been presented to critical acclaim at numerous festivals and theatres throughout Europe.
Andrea’s deep interest in the baroque led her to collaborate as a director and choreographer with a number of early music ensembles: Collegium 1704, Musica Florea, Collegium Marianum and Aalto Theater in Essen.
She collaborated as a choreographer with director David Radok on Handel’s opera Arsilda (Bratislava, Lille, Caen, Versailles and Luxembourg), Václav Havel’s play The Beggar’s Opera (Prague), Richard Strauss’ opera Salome (Brno) and Antonín Dvořák’s Rusalka (Brno).

As a dancer she regularly worked with French choreographer Françoise Denieau, performing throughout France, including Opéra Comique and Opéra Royale and in Luxembourg, Lausanne, Seoul, London (Barbican), Moscow (Bolshoi) and New York (BAM).
Andrea also worked as choreographer and movement coach to Scarlett Johansson in the Oscar winning 2019 film Jojo Rabbit.

Sofía Mayorga
Classically trained actress from Mexico.
After graduating with honours from the National School of Theater Arts (ENAT), she joined Prague Shakespeare Company and has been performing with them since then. She owes her training in Shakespeare to PSC, the Shakespeare Academy at Stratford, the Creative Europe programme of the EU and RADA. She has performed leading roles in the United States, Ireland, France, Hungary, Denmark and the Czech Republic. Aside from acting, she has directed, choreographed and written her own projects. Recently, Sofía was one of the twelve actors selected to be part of the Filmakademie in Ludwigsburg, Germany.

Jan Komárek
Studied painting and graphic design at the School of Applied Arts in Prague. He emigrated to Canada, where he founded Sound Image Theatre and received several prestigious Dora Mavor Awards for Best Play, Best Set and Lighting Design and Best Music.
Jan now lives in Prague where he has created many projects. He has worked extensively with choreographer and dancer Andrea Miltnerová: The Hiroshima Magician, Fractured, Flashback, Tranzmutation (European Move-Award Quality Label) and Dance of the Magnetic Ballerina (Aerowaves), which has been presented at many prestigious European festivals. Jan is recipient of the Next Wave Personality of the Year Award and the Czech Dance Platform’s Award for Best Lighting Design. He has cooperated as director and lighting designer with composer Miro Tóth on his operas Mystery of a Stick and Man in a Spacesuit, as well as creating lighting design for the Berg Orchestra.
His art-theatre-dance performance with live music entitled Kabaret Velázquez was nominated for a Czech Theatre DNA Award for ‘Outstanding Achievement in the Field of New Theatre’. His most recent artistic adventure is his Enigmatic Cinema, combining images and live music, namely Cinéma préparé and Labyrinth of Sound and Image.

Andrea Miltnerová
Dansatoare și coregrafă britanică de origine cehă, stabilită la Praga. Solo-urile sale de dans contemporan Dance of the Magnetic Ballerina (Aerowaves), Fractured și Tranzmutation (etichetă de calitate European Move-Award) au fost prezentate cu succes de critică la numeroase festivaluri și teatre din întreaga Europă.
Interesul profund al Andreei pentru baroc a determinat-o să colaboreze în calitate de regizor și coregraf cu o serie de ansambluri de muzică veche: Collegium 1704, Musica Florea, Collegium Marianum și Aalto Theater din Essen.
A colaborat în calitate de coregraf cu regizorul David Radok la opera Arsilda de Haendel (Bratislava, Lille, Caen, Versailles și Luxemburg), piesa lui Václav Havel, Opera cerșetorului (Praga), opera Salome de Richard Strauss (Brno) și Rusalka de Antonín Dvořák (Brno).
Ca dansatoare, a lucrat în mod regulat cu coregrafa franceză Françoise Denieau, susținând spectacole în toată Franța, inclusiv la Opéra Comique și Opéra Royale, precum și în Luxemburg, Lausanne, Seul, Londra (Barbican), Moscova (Bolshoi) și New York (BAM).
Andrea a lucrat, de asemenea, ca coregraf și antrenor de mișcare pentru Scarlett Johansson în filmul Jojo Rabbit, premiat cu Oscar în 2019.

Sofía Mayorga
Actriță cu pregătire clasică din Mexic.
După absolvirea cu onoruri a Școlii Naționale de Artă Teatrală (ENAT), s-a alăturat Companiei Shakespeare din Praga, cu care joacă de atunci. Își datorează pregătirea în domeniul lui Shakespeare celor de la PSC, Academiei Shakespeare din Stratford, programului Europa Creativă al UE și RADA.
A interpretat roluri principale în Statele Unite, Irlanda, Franța, Ungaria, Danemarca și Republica Cehă. În afară de actorie, a regizat, coregrafiat și scris propriile proiecte. Recent, Sofía a fost unul dintre cei doisprezece actori selectați pentru a face parte din Filmakademie din Ludwigsburg, Germania.

Jan Komárek
A studiat pictură și design grafic la Școala de Arte Aplicate din Praga. A emigrat în Canada, unde a fondat Sound Image Theatre și a primit mai multe premii prestigioase Dora Mavor pentru cea mai bună piesă de teatru, cel mai bun decor și design de lumini și cea mai bună muzică.
În prezent, Jan locuiește la Praga, unde a creat numeroase proiecte. A lucrat intens cu coregrafa și dansatoarea Andrea Miltnerová: The Hiroshima Magician, Fractured, Flashback, Tranzmutation (European Move-Award Quality Label) și Dance of the Magnetic Ballerina (Aerowaves), care a fost prezentat la numeroase festivaluri europene de prestigiu. Jan este laureat al premiului Next Wave Personality of the Year Award și al premiului Czech Dance Platform pentru cel mai bun design de lumini. A colaborat în calitate de regizor și designer de lumini cu compozitorul Miro Tóth la operele sale Mystery of a Stick și Man in a Spacesuit, precum și la crearea designului de lumini pentru Berg Orchestra. Spectacolul său de teatru-dans artistic cu muzică live intitulat Kabaret Velázquez a fost nominalizat la Premiul DNA al Teatrului Ceh pentru „Realizări remarcabile în domeniul noului teatru”. Cea mai recentă aventură artistică a sa este Cinema Enigmatic, care combină imagini și muzică live, și anume Cinéma préparé și Labyrinth of Sound and Image.

Andrea Miltnerová, Sofía Mayorga, Jan Komárek, Czechia / Cehia

The Power Game

Jocul puterii

Concept, directed and choreographed by / Conceptul, regia și coregrafia: Andrea Miltnerová

Created and performed by / Creat și jucat de: Andrea Miltnerová & Sofía Mayorga

Lighthearted or deadly serious?
Real or surreal?
Absurd or rational?

Two agile old men in suits wrestle in a claustrophobically tight space defined by light. Their precise, stylised movement is both urgent and ridiculous, serious and satirical. Through strange games and associations attention is drawn to the danger of tacit acceptance of power structures and the consequent loss of control over one’s own life.

Ușor sau extrem de serios?
Real sau suprarealist?
Absurd sau rațional?

Doi bătrâni vioi, îmbrăcați la costum, se luptă într-un spațiu îngust şi claustrofob, delimitat prin lumină. Mișcările lor precise, stilizate, sunt și ridicole şi serioase. Prin jocuri și asocieri stranii se atrage atenția asupra pericolului acceptării tacite a puterii și, în consecință, a pierderii controlului asupra propriei vieți.

Sari la conținut