Company Il Posto & Marco Castelli Small Ensemble, Italy / Italia

Il Posto is the first company in Italy to specialize in site specific performance on vertical surfaces. Originated in 1994 in Venice, the partnership between choreographer Wanda Moretti and musician Marco Castelli formed in order to create vertical performances that combine dance, architecture and music, merging the dramaturgy of the shows to the places in which they are represented and thus inspiring new ideas, reflections and perspectives. Our artistic language – vertical dance – is understood as a body that moves perpendicularly to the wall, by establishing a relationship with the space according to a new perspective. The architecture and landscape play a central role, marking and distinguishing each show. 

The music is created specifically for each show. It is customized accordingly for each place and performed live with the combination of the saxophone & live electronics. The shows on building facades are ‘performance-discovery’, through the sensory reading of architecture, poetic action and the enhancement of a place with unique features.

Il Posto este prima companie din Italia specializată în reprezentații artistice pe suprafețe verticale. Inițiat în 1994 la Veneția, parteneriatul dintre coregrafa Wanda Moretti și muzicianul Marco Castelli s-a format cu scopul de a crea „spectacole verticale” care îmbină dansul, arhitectura și muzica. Dramaturgia spectacolelor întâlnește și înglobează locurile în care acestea sunt reprezentate, inspirând astfel noi idei, reflecții și perspective. Limbajul nostru artistic – dansul vertical – este înțeles ca un corp care se mișcă perpendicular pe perete, prin stabilirea unei relații cu spațiul dintr-o nouă perspectivă. Arhitectura și peisajul joacă un rol central, influențând fiecare spectacol și făcându-l să fie distinct.

Muzica este, de asemenea, compusă special pentru fiecare producție în parte, personalizată corespunzător fiecărui loc și interpretată live (saxofon și muzică electronică). Spectacolele de pe fațadele clădirilor sunt „cercetări, descoperiri artistice”, tocmai prin lectura senzorială a arhitecturii, prin acțiune poetică și punere în valoare a unui loc, cu trăsăturile lui unice.

Skyline & Lovebar

Author & director / Autor și regizor: Wanda Moretti

Skyline is the profile of our cities, it’s a line created by the buildings, it’s the sign that crosses the sky and joins all the shapes on the horizon and for this reason it represents and characterizes the uniqueness of every place, both natural and urban. Between these buildings the vertical dance is inserted with a spectacular performance, where the dancers draw the sky with their bodies and make everyone who looks share the immense panorama.


 

Lovebar is an adaptation of the comedy “La Bottega del Caffè” by Carlo Goldoni, chosen to be translated into the form of a choreography for vertical dance, because it is a representative jumble of Power, Social and Trade, a dynamic that makes the text contemporary. The show addresses issues of our everyday life and expresses them without the concepts brought by words, but through the unveiling in corporeal form of the intertwining of characters and social classes.

Skyline este profilul orașelor noastre, este o linie trasată de clădirile înseși, este semnul care traversează cerul și unește toate formele de la orizont și, din acest motiv, reprezintă și caracterizează unicitatea fiecărui loc, atât natural, cât și urban. Între aceste clădiri se inserează dansul vertical, printr-o reprezentație spectaculoasă, în care dansatorii desenează cerul cu trupurile lor și îi fac pe toți cei care privesc să ia parte la imensa panoramă.


 

Lovebar este o adaptare a comediei „La Bottega del Caffè” („Cafeneaua”) de Carlo Goldoni, aleasă pentru a fi tradusă în forma unei coregrafii pentru dans vertical, deoarece este un amestec reprezentativ al dinamicii Putere, Social și Comerț, care face textul contemporan. Spectacolul abordează probleme ale vieții noastre de zi cu zi și le exprimă fără cuvinte, ci prin dezvăluirea sub formă corporală a împletirii de personaje și clase sociale.

Sari la conținut