Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” din Petroșani, România / Romania

The ”Ion D. Sîrbu” Dramatic Theatre from Petroșani has had a rich and dynamic history, marking the cultural evolution of the city. Initially, between 1923-1925, the Romanian Joint Stock Company of Petroșani built a workers’ casino, with a festivity hall of 400 seats designated for artistic and theatrical performances. In 1948, this location became the home of the People’s Theater, which was later renamed in 1949 as the “Valea Jiului” State Theater. It moved in 1981 to a historic building, built in 1905, which was adapted to theatrical needs and inaugurated in 1983. In 1991, the theater was renamed the “Ion D. Sîrbu” Dramatic Theater, continuing to serve as a vital center of dramatic arts for the Valea Jiului community.

Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” din Petroșani a avut o istorie bogată și dinamică, marcând evoluția culturală a orașului. Inițial, în 1923-1925, Societatea Anonimă Română Petroșani a construit un cazinou muncitoresc, cu o sală de festivități de 400 de locuri destinată reprezentațiilor artistice și teatrale. În 1948, în acest loc a fost înființat Teatrul Poporului, redenumit ulterior în 1949 ca Teatrul de stat „Valea Jiului”. Acesta s-a mutat în 1981 într-un sediu istoric, construit în 1905, care a fost adaptat nevoilor teatrale, inaugurându-l în 1983. În 1991, teatrul a fost redenumit în Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu”, menținându-se ca un centru vital al artei dramatice pentru comunitatea din Valea Jiului.

The Miser

Avarul

Adapted after / După: Molière

A show created by / Un spectacol de: Mc Ranin

Choreography / Coregrafia: Hugo Wolff

Cast / Cu: Oana Liciu-Gogu, Mihai Alexandru, Patgricia Buraga, Bogdan Constantin, Simona Codreanu, Daniel Cergă, Izabela Badovic, Laurențiu Vlad, Mihai Sima, Gheorghe Stoica, Andrada Dobre

The Miser is one of Molière’s most well-known plays, featuring a rather complex but all the more bubbly story. The miserly Harpagon is obsessed with guarding his wealth, and he will do anything for it, neglecting his children and pretending to be bankrupt. A clever plot by those around him causes him to lose his money, accepting some compromises for the benefit of others. Director Mc Ranin opted for an almost clownish approach, with exaggerated contours, to the plot and relationships between characters, in a performance full of music and movement, utilizing elements of commedia dell’arte, from costumes and makeup to slapstick. This is his first collaboration with the “Ion D. Sîrbu” Theater. The staging of “The Miser” also marks the International Molière Year in Petroșani, on the 400th anniversary of the playwright’s birth.

Avarul este una din cele mai cunoscute piese de Molière, cu o poveste destul de complexă, dar cu atât mai spumoasă. Zgârcitul Harpagon este obsedat să-și păzească avuția, iar pentru asta face orice, neglijându-și copiii și prefăcându-se falit. Un complot deștept al celor din jur îl face să-și piardă bănetul, acceptând niște compromisuri pentru binele altora. Regizorul Mc Ranin a optat pentru o abordare în cheie aproape clovnescă, cu contururi îngroșate, a intrigii și relațiilor dintre personaje, într-un spectacol cu multă muzică și mișcare, folosind elemente de commedia dell’arte, de la costumație și machiaj la bastonade. Aceasta este prima sa colaborare cu Teatrul „Ion D. Sîrbu”. Montarea cu „Avarul” marchează și la Petroșani Anul Internațional Molière, la 400 de ani de la nașterea dramaturgului.

Sari la conținut